Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 25.01.2017

pdf

SIWZ z dnia 25.01.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 25.01.2017

excel

Załącznik nr 2 z dnia 25.01.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 25.01.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 25.01.2017

word

Załącznik nr 5 z dnia 25.01.2017

word

Załącznik nr 6 z dnia 25.01.2017

word

Załącznik nr 7 z dnia 25.01.2017

word

Odpowiedzi na pytania z dnia 31.01.2017

pdf

Zmieniony Załącznik nr 1 z dnia 31.01.2017

excel

Odpowiedzi na pytania z dnia 2.02.2017

pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 3.02.2017 (opublikowano 6.02.2017)

pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 1 i 4 oraz unieważnienia postępowania w zakresie zadań 2, 3 i 5 z dnia 24.02.2017

pdf

Informacja o powtórzeniu czynności badania oferty oraz wyboru w zadaniu 3 z dnia 2.03.2017

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5.04.2017

pdf