Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 16.01.2017

pdf

SIWZ z dnia 16.01.2017

pdf

Załącznik nr 1 z dnia 16.01.2017

excel

Załącznik nr 2 z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 3 z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 4 z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 5 z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 6 z dnia 16.01.2017

word

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 23.01.2017

pdf

Zmieniony Załącznik nr 2 z dnia 23.01.2017

word

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.01.2017 (opublikowano 3.02.2017)

pdf

Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.02.2017

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 4.04.2017

pdf