Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Zapytanie ofertowe z dnia 16.01.2017

pdf

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) z dnia 16.01.2017

word

Załącznik nr 3 (wzór umowy) z dnia 16.01.2017

word

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy z dnia 31.01.2017 (opublikowano 2.02.2017)

pdf