Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Zapytanie ofertowe z dnia 9.12.2016

pdf

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) z dnia 9.12.2016

word

Załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia - rejestr) z dnia 9.12.2016

pdf

Załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia - strona internetowa) z dnia 9.12.2016

pdf

Załącznik nr 3 (wzór umowy) z dnia 9.12.2016

word

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy z dnia 13.12.2016

pdf