Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 4.11.2016

pdf_icon_50

Wzór umowy (załącznik nr 1) z dnia 4.11.2016

word_icon_50

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - materiały informacyjne i formularz ofertowy (załącznik nr 2) z dnia 4.11.2016

word_icon_50

Dietetyk - materiały informacyjne i formularz ofertowy (załącznik nr 2) z dnia 4.11.2016

word_icon_50

Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - materiały informacyjne i formularz ofertowy (załącznik nr 2) z dnia 4.11.2016

word_icon_50

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych lub osobowych

word_icon_50

Unieważnienie konkursu ofert z dnia 21.11.2016

pdf_icon_50