Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Zamówienie z dziedziny nauki: Zakup i dostawa aparatury niezbędnej do realizacji badań objętych projektem pt. „Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego w pilokarpinowym modelu padaczki u myszy”

Zapytanie ofertowe z dnia 3.10.2016

pdf

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) z dnia 3.10.2016

word

Załącznik nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) z dnia 3.10.2016

word

Załącznik nr 3 (wzór umowy) z dnia 3.10.2016

word

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.10.2016

pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 6.10.2016

pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 28.10.2016

pdf