Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Zamówienie z dziedziny nauki: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji badań objętych projektem pt. „Ocena właściwości prewencyjnych i leczniczych katelicydyny we włóknieniu płuc. Badania in vivo i molekularne w mysim modelu alergicznego zewnątrzpochodnego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP)

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2016

pdf

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) z dnia 19.09.2016

word

Załącznik nr 2 (kosztorys ofertowy) z dnia 19.09.2016

excel

Załącznik nr 3 (wzór umowy) z dnia 19.09.2016

word

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.09.2016

pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 2 (kosztorys ofertowy) z dnia 23.09.2016

excel

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 10.11.2016

pdf