Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 8.09.2016

pdf_icon_50

Wzór umowy (załącznik nr 1) z dnia 8.09.2016

word_icon_50

Materiały informacyjne i formularz ofertowy (załącznik nr 2) z dnia 8.09.2016

word_icon_50

Unieważnienie konkursu ofert z dnia 22.09.2016

pdf_icon_50