Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 16.08.2016

pdf_icon_50

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) z dnia 16.08.2016

word_icon_50

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz kosztorysowy (załącznik nr 2) z dnia 16.08.2016

word_icon_50

Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3) z dnia 16.08.2016

word_icon_50

Wzór umowy (załącznik nr 4) z dnia 16.08.2016

word_icon_50

Informacja uzupełniająca i doprecyzowanie wybranych pozycji w zakresie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz kosztorysowy (załącznik nr 2) z dnia 23.08.2016

word_icon_50

Informacja uzupełniająca do Zadania 13 w zakresie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz kosztorysowy (załącznik nr 2) z dnia 25.08.2016

word_icon_50

Rozstrzygnięcie ogłoszenia z dnia 7.09.2016

pdf_icon_50