Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 6.07.2016

pdf_icon_50

Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie informuje, że w wyniku otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Opracowanie oprogramowania diagnostyczno-rehabilitacyjnego dedykowanego wczesnemu wykrywaniu i profilaktyce zaburzeń poznawczych u osób starszych”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV Oś priorytetowa: „Zwiększenie naukowo – badawczego”, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze”, ogłoszonego w dniu 6 lipca 2016 r., zwyciężyła oferta złożona przez „AMERICAN SYSTEMS” Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań.