Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Ogłoszenie z dnia 10.02.2016

pdf

SIWZ z dnia 10.02.2016

word

Załącznik nr 4 z dnia 10.02.2016

excel

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2016

pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy z dnia 12.02.2016

word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.02.2016

pdf

SIWZ zmiana z dnia 15.02.2016

word

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 8.03.2016

pdf