Głównej zawartości


Od dnia 18.07.2017 roku wszystkie informacje o aktualnych ogłoszeniach publikowane są na stronie BIP Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Przejdż do strony BIP IMW.

Biuletyn Informacji Publicznej IMW

Konkurs na stanowisko asystenta - 3 etaty (1 etat w Zakładzie Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, 1 etat w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii oraz 1 etat w Zakładzie Zdrowia Kobiet)

pdf

Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki informuje, że w ogłoszonym dnia 11 stycznia 2016 r. Konkursie na stanowisko asystenta:

- w Zakładzie Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii IMW – zwyciężyła mgr Anna Sawczyn,

- w Zakładzie Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych IMW zwyciężył mgr Krzysztof Sawicki,

- w Zakładzie Zdrowia Kobiet IMW zwyciężyła dr n. med. Anna Wierzbińska-Stępniak.