Głównej zawartości

Wszystkich emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych IMW, którzy chcieliby otrzymać talon świąteczny, prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i złożenia go w Dziale Kadr, Pracy i Płac Instytutu Medycyny Wsi (ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin) do 10 grudnia 2017 r.

Oświadczenie emeryta/rencisty do celów socjalnych

pdf