Głównej zawartości

Dzienny Dom Opieki Medycznej IMW Lublin

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Lublinie

 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

zaprasza do korzystania z odpłatnych usług Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Ośrodku Rehabilitacji IMW


Realizacja usług DDOM stanowi kontynuację działań pilotażowego projektu sfinansowanego w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

IMW organizuje odpłatne, 10-cio osobowe turnusy w ramach utworzonego zdeinstytucjonalizowanego ośrodka opieki nad osobami zależnymi.

Kwalifikacja do uczestnictwa w DDOM odbywa się na podstawie dotychczas obowiązujących zasadach, tj. formularz zgłoszeniowy, karta informacyjna z pobytu w szpitalu z ostatnich 12 m-cy, skierowanie do DDOM, ocena według skali Barthel oraz oświadczenia znajdujące się w zakładce „Załączniki DDOM”


Koszt turnusu: 1 704  zł miesięcznie - kwota obejmuje koszty funkcjonowania ośrodka, w tym m.in.: wyżywienie, rehabilitacja, terapia zajęciowa, badania diagnostyczne, itp.

Turnusy organizowane są od 01 sierpnia 2018 r.

Godziny udzielania wsparcia: 7.30-15.30

Miejsce realizacji wsparcia: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

 

IMW zastrzega, iż turnus zostanie uruchomiony po zebraniu się pełnej grupy uczestników, tj. 10 osób

 ZAPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 81 71 84 450, 81 71 84 500 (w godz. 8.00-15.00)

 INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE, UL. JACZEWSKIEGO 2, 20-090 LUBLIN

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Informacja o zrealizowanym pilotażowym projekcie "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Lublinie"

Celem głównym projektu było utworzenie DDOM IMW w Lublinie ul. Jaczewskiego 2 i objęcie zdeinstytucjonalizowaną nieodpłatną opieką osób zależnych, mieszkających na terenie m. Lublin w granicach administracyjnych powiatu grodzkiego. Cel osiągnięto do 31.07.2018 r.

Planowane efekty:

  • W ciągu 26m-cy realizacji projektu dostosowano i doposażeno w sprzęt pomieszczenia IMW oraz przeprowadzono pilotażowe wdrożenie standardu IMW - tj. alternatywnej formy opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.
  • Utworzeno 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi.
  • Objęto opieką 60 pacjentów, którzy ukończyli leczenie i pozytywnie ocenili funkcjonowanie DDOM.
  • Objęto działaniami edukacyjnymi 30 członków rodziny/opiekunów.

Główne zadania:

  • Dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń – prace adaptacyjne i dostosowawcze, w tym dot. zapewnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji głównie osób z niepełnosprawnością, zakup sprzętu i wyposażenia.
  • Prowadzenie DDOM.
  • Działania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin/opiekunów dot. samoopieki i samopielęgnacji, realizowane przez członków ZT, których zakres ustalony zostanie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów.

 Wartość projektu: 1 030 525,00

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 868 526,47


Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia: Działalność dziennego domu opieki medycznej przy Ośrodku Rehabilitacji IMW w Lublinie

Data udzielania wsparcia: 01.12.2016 – 31.07.2018

Godziny udzielania wsparcia: 7.30-15.30

Miejsce realizacji wsparcia: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

POD NUMEREM TELEFONU: 81 71 84 450, 81 71 84 500 (W GODZ. 8.00-15.00)

INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE, UL. JACZEWSKIEGO 2, 20-090 LUBLIN

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.