Głównej zawartości

Działalność Zakładu

W przygotowaniu.


Pracownicy

W przygotowaniu.


Kontakt

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon:

e-mail: