Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń

W dniu 12.12.2018 Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie była współorganizatorem Seminarium Naukowego: Pokonywać Niepokonane. Interdyscyplinarne Uwarunkowania Funkcjonowania Osób Z Niepełnosprawnością Ruchową. Głównym organizatorem był Wydział Nauk o Człowieku, Instytut Nauk o Człowieku, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie we współpracy z Biurem do spraw Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz Kołem Naukowym Studentów Psychologii "Innowacja" Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Pracownicy IMW wygłosili dwa referaty w sesji plenarnej:

  1. Prof. dr hab. Lech Panasiuk - Niesprawność biologiczna i prawnie orzeczona wśród mieszkańców miast i wsi.
  2. Dr hab. Magdalena Florek-Łuszczki, dr Paulina Kaczor-Szkodny, mgr Monika Kaczoruk, mgr Piotr Lutomski - Niepełnosprawność na wsi.

W sesji plakatowej przedstawione cztery postery:

  1. dr Anna Mazur, dr Tomasz Saran, lek. med. Anna Sojka, mgr Magdalena Czarkowska, mgr Anna Binięda, dr Andrzej Horoch - Rola predyspozycji indywidualnych w procesie radzenia sobie z nagłą utratą sprawności ruchowej w wyniku wypadku komunikacyjnego.
  2. dr Elżbieta Bartoń, dr Anna Mazur, dr Tomasz Saran, prof. dr hab. Krzysztof Turowski, dr hab. Danuta Zarzycka - Satysfakcja z opieki pielęgniarskiej a nasilenie dolegliwości bólowych pacjentów hospitalizowanych w klinikach neurochirurgii.
  3. mgr inż. Anita Mazurek - Psychologiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo.
  4. lek. med. Kalina Tatara - Rehabilitacja w twardzinie układowej.

Dr Tomasz Saran prowadził obrady w drugiej części sesji plenarnej, a mgr Magdalena Czarkowska prowadziła sesję warsztatową: Metody i techniki usprawniania osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez terapię zajęciową.

Program Seminarium Naukowego: Pokonywać Niepokonane - PDF


 Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 9.01.2019.