Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń


Szybkie linki: | Galeria | Publikacje | IMW MZ NFZ NIK | Prace różne | Prawo | Prasa |


Historia Rejestru Usług Medycznych zaczyna się w latach 1991/1992, kiedy dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi był dr Mirosław J. Jarosz, a dyrektorem Departamentu Polityki Zdrowotnej MZiOS był dr Wiesław Jakubowiak. W wyniku ich wspólnej inicjatywy, powstała koncepcja systemu rejestrowania usług medycznych, której realizacja została powierzona Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kierowanemu wówczas przez profesora Maciej Latalskiego. Autorami samego projektu RUM i jego głównymi wykonawcami w następnych latach, byli dwaj lekarze: dr Andrzej Horoch i dr Mirosław J. Jarosz.

Najważniejszymi datami w rozwoju RUM są:

 • 1992 – Koncepcja systemu i prace wstępne;
 • 1994 – Pierwsze wdrożenie RUM z książeczkami (woj. pilskie);
 • 1995 – Nagroda Hit 94 (Gazeta Poznańska),
 • 1995 – Pierwszy RUM z kartami plastikowymi tłoczonymi (woj. lubelskie);
 • 1996 – Pozytywna ocena systemu przez ekspertów zachodnich, Projekt PHARE PL9113/062/96;
 • 1996 – Pierwszy RUM z kartami elektronicznymi (woj. lubelskie);
 • 1997 – Podstawy prawne rejestrowania usług medycznych.

W pierwszych wdrożeniach zaangażowanie i pomoc okazali nam; dr Mariusz Stępień – lekarz wojewódzki w Pile, dr Andrzej Masiakowski – dyrektor ZOZ Czarnków woj. pilskie, dr Wojciech Marciniak – lekarz wojewódzki w Lublinie, dr Maria Kąkol – dyrektor ZOZ Dęblin, woj. lubelskie, ministrowie; Jacek Żochowski, Krzysztof Kuszewski, Wojciech Kużmierkiewicz.

Zasadnicze elementy systemu RUM to:

 1. Autoryzacja transakcji przez pacjenta przy pomocy kuponu lub karty.
 2. Jednolity identyfikator transakcji związany z pacjentem (licznik).
 3. Jeden uniwersalny formularz (kupon RUM) spełniający rolę dokumentacji pacjenta, dokumentacji zlecającego, dokumentu rozliczeniowego. Obywatelska kontrola nad systemem.
 4. Wstępnie nadrukowane dane identyfikacyjne pacjenta (ograniczenie do minimum czynności administracyjnych personelu medycznego).
 5. Biuro RUM przejmujące obsługę administracyjną; rejestrowanie usług, rozliczanie usług z płatnikami, sprawozdawczość finansowa i statystyczno – epidemiologiczna.

Koncepcja RUM, jego techniczne realizacje i historię przedstawiono szczegółowo w załączonych niżej opracowaniach i publikacjach.


rum miniatura

Galeria RUMrum miniatura

Publikacje na temat RUM


1994 - Najpierw trzeba liczyć.pdf (Antidotum 9/10, 1994)

1994 - W Czarnkowie leczą inaczej.pdf (Słowo, Dziennik Katolicki, Nr 242, 16-18 XII 1994)

1995 - RUM dla Posłów i Senatorów.pdf (Materiał dla Posłów i Senatorów RP, Lublin 10.07.1995)

1995 - System rejestracji i rozliczeń usług medycznych.pdf (Antidotum 11, 1995)

1996 - Prawdy i mity o RUM-ie.pdf (Antidotum 4, 1996)

1996 - Zadania Rejestru Usług Medycznych w stosunku do rynku leków.pdf (Antidotum 6-8, 1996)

1997 - RUM pilotowe wdrożenie w ZOZ w Czarnkowie.pdf (Medycyna Ogólna, 1997, 3-XXXII, 4)

1997 - Rejestr Usług Medycznych.pdf (Zdrowie Publiczne 1997, Suplement 3)

1998 - Historia Rejestru Usług Medycznych w Polsce.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 3, 11)

1998 - Historia, teraźniejszość i przyszłość rejestru usług medycznych w Polsce.pdf (Nalot 6, 1998)

1998 - Rejestr Usług Medycznych fakty i polemiki.pdf (Przewodnik Lekarza 1, 1998)

1998 - Rejestr usług medycznych oparty na kartach elektronicznych.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 2, 74)

1998 - Rejestr Usług Medycznych w Dęblinie na podstawie kart plastikowych tłoczonych.pdf (Zdrowie Publiczne 1998, 3, 115)

2001.08.11 - PIŁA Konferencja - Nowa jakość usług medycznych.pdf

2006 - Rejestr Usług Medycznych e-RUM.pdf (Rynek Zdrowia, kwiecień 2006)

2009 - Internetowe konto pacjenta 1.pdf (Zdrowie Publiczne 2009, 119, 1, 74-79)

2009 - Internetowe konto pacjenta 2.pdf (Zdrowie Publiczne 2009, 119, 1, 80-85)

2009 - E-recepta.pdf (Zdrowie Publiczne 2009, 119, 2, 192-198)

2009 - Internetowe konto pacjenta propozycje.pdf (Zdrowie Publiczne 2009, 119, 2, 199-206)


rum miniatura

IMW MZ NFZ NIK


1993 - RUM obsługa książeczki.pdf

1994 - Instytut Medycyny Wsi - RUM - Główne założenia projektu.pdf

1994 - Raport realizacji umowy U-14MZiOS94 - Przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia RUM.pdf

1994.11.28 - Program roboczej wizyty Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Prof. dr med. Jacka Żochowskiego na terenie województwa pilskiego (ZOZ Czarnków).pdf

1995 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - Informacja o systemie Rejestru Usług Medycznych.pdf

1995 - MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - RUM - Pilotowe wdrożenie w Czarnkowie.pdf

1999 - NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.pdf

2001 - IMW REFERAT - Historia systemu RUM na tle reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.pdf

2001 - KZKCh - Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego.pdf

2004 - NFZ biuletyn.pdf

2007 - Koncepcja_systemu_RUM II (www.nfz-warszawa.pl).pdf

2008 - NFZ RUM - Podziękowania.pdf


rum miniatura

Prace różne


1992 - Futurologiczna wizja komputeryzacji POZ.pdf (Lekarz ogólny - zadania i organizacja pracy, Lublin 1992, 273)

1994 - Ogólne założenia strategii przekształceń podstawowej opieki zdrowotnej.pdf (Antidotum 9-10, 1994)

1995 - Praca magisterska Małgorzata Czajkowska Reforma organizacji służby zdrowia w Polsce.pdf

1996 - Andrzej Masiakowski Monitorowanie usług medycznych na przykładzie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.pdf

RUM - zestawienie publikacji.pdf


rum miniatura

Prawo


D1996.92.420 - RUM książeczka.pdf

D1999.30.289 - w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego.pdf

D2007.14.89 - o zakladach opieki zdrowotnej (Art32e RUM).pdf

lex-dz-urz-mz-2002-4-16-powolanie-zespolu-do-spraw RUM.pdf

lex-dz-urz-mz-2003-6-51-powolanie-zespolu-do-spraw RUM.pdf

MZ 1995 - powołanie zespołu ds wdrożenia RUM.pdf


rum miniatura

Prasa


1993 GAZETA POZNAŃSKA Eksperyment Czarnków zagrożony.pdf

1993 GŁOS PILSKI Stop dla eksperymentu.pdf

1994 GAZ LUBUSKA Odważni z Czarnkowa.pdf

1994 GAZETA FARMACEUTYCZNA Czarnków - pilotem reformy służby zdrowia.pdf

1994 GAZETA LEKARSKA RUM bez emocji.pdf

1994 GAZETA PILSKA Eksperyment na starcie.pdf

1994 GAZETA PILSKA Ludzie roku 1994.pdf

1994 GAZETA POMORSKA Biala rewolucja.pdf

1994 GAZETA POZNAŃSKA Eksperyment czarnkowski czyli...ile kosztuje zdrowie.pdf

1994 GAZETA POZNAŃSKA Ile kosztuje zdrowie.pdf

1994 GAZETA POZNAŃSKA Konwent Wojewodów.pdf

1994 GAZETA POZNAŃSKA Na zdrowie...RUM.pdf

1994 GAZETA POZNAŃSKA Zdrowie kosztuje.pdf

1994 GAZETA REGINALNA Zlot pod Piłą.pdf

1994 GAZETA WYBORCZA Czek na zdrowie.pdf

1994 GAZETA WYBORCZA Ksiazeczka na zdrowie.pdf

1994 GAZETA WYBORCZA Leki na czeki.pdf

1994 GŁOS WIELKOPOLSKI Jasne jak z książeczki.pdf

1994 GŁOS WIELKOPOLSKI Lekcja z wypisywania..czeków Oszędność czasu.pdf

1994 GŁOS WIELKOPOLSKI Zdrowotny eksperyment.pdf

1994 KA Rejestr sprzeczności.pdf

1994 PANORAMA PILSKA Nasz lekarz.pdf

1994 PANORAMA PILSKA Stworzyć system.pdf

1994 PRIMUM NON NOCERE Zmiany organizacyjne w postawowej opiece zdrowotnej a Rejestr Usług Medycznych.pdf

1994 PUBLICYSTYKA RUM, czyli o rujnowaniu upadającej medycyny.pdf

1994 SŁOWO DZIENNKI KATOLICKI W Czarnkowie leczą inaczej.pdf

1994 SŁUŻBA ZDROWIA Inna polska.pdf

1994 TYGODNIK NOWY Czarnkowska rewolucja.pdf

1994 TYGODNIK PILSKI Zdrowie pod specjalnym nadzorem.pdf

1994 WRONIECKIE SPRAWY W slużbie zdrowia.pdf

1994 TYGODNIK NOWY Dobry, łagodny nowotór.pdf

1955 DZIENNIK Książeczka zdrowia doda.pdf

1995 DZIENNIK Kupon na zdrowie.pdf

1995 DZIENNIK ZACHODNIK Medycyna na kartki.pdf

1995 GAZETA LEKARSKA Elektroniczna książeczka zdrowia.pdf

1995 GAZETA LEKARSKA Po co komu książeczka zdrowia.pdf

1995 GAZETA ŁÓDZKA Zapiszą każdą tabletkę.pdf

1995 GAZETA PILSKA Czy aptekarze polubią RUM.pdf

1995 GAZETA PILSKA Wojna o RUM.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA Medycy to także interes.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA Moim zdaniem.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA Oddzielic ziarna od plew.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA Projekty utknęły.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA RUM do wypicia a ministerstwo zwleka.pdf

1995 GAZETA POZNAŃSKA W odpowiedzi na list aptekarzy.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Feliksy rozdane.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Idea zrodziła sie w Lublinie.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Kartki na zdrowie, Płać wybieraj i wymagaj.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Książeczki nie koniecznie, L'EXPRESS Krótka lista poswięceń.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Operacja książeczka.pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Oszczędności i podatki (Francja).pdf

1995 GAZETA WYBORCZA Sen biurokraty, czeki na leki.pdf

1995 KURIER LUBELSKI Chory ośrodek zdrowia.pdf

1995 KURIER LUBELSKI Książkowa reglamentacja.pdf

1995 KURIER LUBELSKI Własny lekarz dla każdego.pdf

1995 KURIER PORANNY RUM dla kurażu.pdf

1995 MAGAZYN MEDYCZNY Zmiany organizacyjne w podstawowej opiece zdrowotneja monitorowanie usług medycznych.pdf

1995 Magiczna książeczka.pdf

1995 MEDYK RUM.pdf

1995 NADNOTECKIE ECHA Eksperyment na miare...kraju.pdf

1995 PANACEUM Eksperyment na żywym ciele.pdf

1995 PRIMUM NON NOCERE RUM w pilskiem.pdf

1995 SZ Kontraktowanie usług medycznych w zespole opieki zdrowotnej w Czarnkowie.pdf

1995 TYGODNIK NOWY Eksperyment na lekach.pdf

1995 TYGODNIK NOWY Reforma służby zdrowia.pdf

1995 TYGODNIK PILSKI Nowator.pdf

1995 WPROST Złota książeczka.pdf

1995 ŻYCIE WARSZAWY Recepta po kieszeniach.pdf

1996 COMPUTERWORLD Rum dla zdrowia, Ten system jest koniecznością, RUM....pdf

1996 Do lekarza z RUM-em.pdf

1996 GAZETA LEKARSKA Ministerstwo zdrowia wyjaśnia.pdf

1996 GAZETA PILSKA Spóźnione rekomendacje.pdf

1996 GAZETA PILSKA Wojna o RUM.pdf

1996 GAZETA POZNAŃSKA Bój o zdrowie.pdf

1996 GAZETA POZNAŃSKA Polska wam dziekuje.pdf

1996 GAZETA WYBORCZA Gimnastyka z rekinami.pdf

1996 GŁOS WIELKOPOLSKI W Czarnkowie juz w...domu.pdf

1996 RZECZPOSPOLITA Zdrowotny zyciorys.pdf

1996 SŁUŻBA ZDROWIA Czy książeczka RUM to jest to.pdf

1996 SŁUŻBA ZDROWIA Książeczka zdrowia, głos w dyskusji.pdf

1996 SŁUŻBA ZDROWIA Milczarek kontra Łuczak i Krzanowski.pdf

1996 SŁUŻBA ZDROWIA Satysfakcja pacjentów a efekty terapeutyczne.pdf

1997 COMPUTERWORLD RUM na półmetku.pdf

1997 DZIENNIK WSCHODNI RUM na zdrowie.pdf

1997 COMPUTERWORLD RUM po raz drugi, RUM w stanie wyjątkowym.pdf

1997 FAKTY Czeki na leczenie.pdf

1997 GAZETA POZNAŃSKA Moim zdaniem.pdf

1997 GAZETA POZNAŃSKA W kuluarach z rezygnacją wzdychano.pdf

1997 GAZETA PRAWNA Pacjent tylko z książeczką.pdf

1997 GAZETA WYBORCZA Chip zdrowia,KURIER POLSKI Z chipem do lekarza.pdf

1997 GAZETA WYBORCZA Z chipem do lekarza Dęblin.pdf

1997 GŁOS WYBRZEŻA Magnetyczny pacjent.pdf

1997 KRONIKA BESKIDZKA RUM na zdrowie.pdf

1997 MEDYCYNA PO DYPLOMIE Liczyć czy nie liczyć.pdf

1997 Prawo do oświadczeń będzie szanowane.pdf

1997 PRIMUM NON NOCERE Najpierw trezba liczyć, Monitorowanie usług medycznych, czyli najpierw trzeba liczyć.pdf

1997 SŁUŻBA ZDROWIA Zmiany w lokalnej opiece zdrowotnej.pdf

1997 SŁUŻBA ZDROWIA W sprawie RUM.pdf

1997 SUPER EXPRESS Prawdziwy koniec książeczek zdrowia.pdf

1997 SZ Rejestr usług medycznych narzędziem refomy ochrony zdrowia.pdf

1997 SZ Tymowska kontra Świerczek.pdf

1997 SZ Ważniejsze zmiany o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie przekształceń systemu.pdf

1997 SZPITAL POLSKI Nowe systemy komputerowe w medycynie.pdf

1997 SZPITAL POLSKI Reforma w przyśpieszeniu.pdf

1997 TRYBUNA Chip zamiast kartoteki.pdf

1997 Ubezpieczenia zdrowotne w zasięgu ręki.pdf

1997 ŻYCIE Będą książeczki.pdf

1998 COMPUTERWORLD Pacjent operowany od lat.pdf

1998 CZASOPISMO APTEKARSKIE Ciąg dalszy projektu RUM.pdf

1998 EXPRESS WIECZORNY RUM-owisko.pdf

1998 GAZETA WYBORCZA Czy stać nas na taki kredyt.pdf

1998 GAZETA WYBORCZA Kosztowne zdrowie.pdf

1998 GAZETA WYBORCZA Nasze zdrowie 98.pdf

1998 GAZETA WYBORCZA RUM-owisko.pdf

1998 Książeczki czy karty.pdf

1998 MEDICUS O RUM bez emocji.pdf

1998 MEDICUS Zdrowie na karcie chipowej, kilka słów w sprawie RUM-u.pdf

1998 Mysz sie nie prześlizgnie.pdf

1998 PRIMUM NON NOCERE RUM w Bydgoszczy.pdf

1998 PULS BIZNESU Kasy wybiora między kuponem a chipem.pdf

1998 SUPER EKSPRESS W przyszłości książeczka elektroniczna.pdf

1998 SUPER EXPRESS Recepty może drukować każdy.pdf

1998 SZ Dylematy rozwoju systemów kodowych w ochronie zdrowia.pdf

1998 SZ Informatyczny start.pdf

1998 SZ Jaka reforma.pdf

1998 SZ RUM na wodzie pisany.pdf


 Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 8.08.2019.