Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń


Miasto Lublin wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie działającym w ramach Klastra Lubelska Medycyna zorganizowało VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie w terminie 21 maja – 8 czerwca 2018 r. Jednym z elementów obchodów był Rodzinny Festyn Zdrowotny, podczas którego promowano dobre wzorce w zakresie zdrowia wśród mieszkańców naszego miasta. Festyn odbył się w dniu 23 maja 2018 r. na placu im. Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury w Lublinie w godzinach 14.30 – 18.00.

Z Instytutu Medycyny Wsi w Festynie udział wzięli: Amelia Grzegorczyk, Monika Kurylak – Pogorzelska, Anna Meksuła, Sławomir Ostapczuk, Andrzej Horoch. Na stoisku IMW przeprowadzano pomiary masy ciała, poziomu glukozy, ciśnienia oraz promowano dobre wzorce w zakresie zdrowia. Rozlosowano szereg nagród w tym bezpłatne badania densytometryczne. Rozdawano upominki przygotowane w Instytucie w ramach terapii zajęciowej w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Program naukowy wydarzenia


 Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 1.06.2018. Opracowanie A. Horoch.