Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń


W dniach 15-16 maja 2018 r. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH zorganizowała IX ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat: PRZYSZŁOŚĆ PROFESJONALNEJ PROFILAKTYKI W ŚWIECIE ZAGUBIONYCH WARTOŚCI.

Ze strony Instytutu Medycyny Wsi w konferencji uczestniczyli (foto 4 od lewej): dr Tomasz Saran, mgr Magdalena Czarkowska, dr Anna Mazur, dr Andrzej Horoch, (foto 2 od lewej), prof Tadeusz Studziński, dr Roman Chwedorowicz.

Podczas sesji zaprezentowano pracę empiryczną pt. Standardy samoregulacji a występowanie objawów depresji u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz wygłoszono referat pt. Perspektywa profilaktyki adolescencyjnej nastolatków w skutecznym przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Program konferencji

Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności

Wychowawcza funkcja rodziny


 Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 1.06.2018. Opracowanie: A. Horoch