Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń


W poniedziałek 04.09.2017r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki miała miejsce oficjalna inauguracja THINK-TANK-u „Innowacje dla Zdrowia”.

Pomysłodawcą, Fundatorem Głównym i Prezesem THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” jest Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi , Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach. Oprócz prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha - Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w skład Rady Fundatorów weszli przedstawiciele czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych, tj. prof. dr hab. n. med. Jan Walewski - Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie; dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska - Dyrektor Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka; dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK - Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; prof. dr hab. med. Mirosław J. Wysocki - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. nadzw. IMW - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki.

THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” będzie wielowymiarowym ośrodkiem analitycznym, skutecznie tworzącym przestrzeń dyskusji pomiędzy liderami nauki, biznesu i administracji publicznej na najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Będzie platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, strategii. THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” będzie prowadził projekty o charakterze strategicznym, debaty i dialog społeczny wokół ważnych kwestii rozwojowych polskiej medycyny. Będzie miejscem gdzie będą powstawały m. in. rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów związanych ze służbą zdrowia.

W spotkaniu m.in. udział wzięli: Pan Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Pan Prof. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyr. Marek Kuciński z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Dyr. Piotr Zabadała z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pani Poseł Joanna Kopcińska, Pan Wicewojewoda Karol Młynarczyk, dyrektorzy czołowych polskich instytutów naukowo-badawczych (fundatorzy Think-Tanku), menadżerowie i przedsiębiorcy reprezentujący największe polskie firmy, wchodzący w skład Rady Programowej .

Rada Programowa THINK-TANK-u „Innowacje dla Zdrowia” jest organem konsultacyjno-doradczym dla Rady Fundatorów. W skład Rady Programowej weszli menadżerowie, przedsiębiorcy reprezentujący największe firmy medyczne, farmaceutyczne, wydawnictwa i kancelarie prawe działające na polskim rynku ochrony zdrowia, m.in.:

 • Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 • Krzysztof Brzózka Wiceprezes – Selvity S A
 • Jarosław Bułka Wiceprezes – Silvermedia S.A
 • Irena Eris – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o
 • Grzegorz Gielerak Dyrektor – Wojskowy Instytut Medyczny
 • Mariusz Ignatowicz Dyrektor – PwC Sp. z o.o
 • Anna Janczewska – Radwan – Prezes MEDIM Sp. z o.o.
 • Jarosław Józefowicz Prezes – TZMO
 • Lucyna Kapka-Skrzypczak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
 • Michał Kępowicz Dyrektor – Philips Polska Sp. z o.o.
 • Marek Kurysz Dyrektor Generalny Prezes Zarządu – Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
 • Piotr Lubiejewski Dyrektor – Orange Polska
 • Bogumiła Litwińska Zastępca Dyrektora ds. Naukowych – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Paweł Mańdok Prezes – AGFA Sp. z o.o.
 • Janusz Michalak Prezes – Wydawnictwo Termedia
 • Rafał Rodziewicz Wiceprezes – Technitel Polska S.A.
 • Włodzimierz Sidor Dyrektor – GE Medical Systems Polska Sp. z o.o
 • Aleksander Sowa Dyrektor – Roche Polska Sp. z o.o
 • Marcin Strzelecki Dyrektor Generalny – Raisio Sp. z o.o.
 • Jacek Szwajcowski Prezes – Pelion S.A.
 • Mieczysław Wośko Prezes – Polfarmex S.A.
 • Tomasz Zalasiński Radca Prawny – Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka.

Misją i celami realizowanymi przez THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” będą m.in.:

 • działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
 • opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
 • propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
 • promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia,
 • pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
 • koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie.

Pierwszym planowanym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację THINK-TANK-u „Innowacje dla Zdrowia” będzie I Ogólnopolski Kongres „Innowacje dla Zdrowia” w I połowie 2018 roku.


 

Informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały udostępnione przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.