Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń

Z upoważnienia dyr. Iwony Bojar uczestniczyłem w podsumowaniu projektów KRUS w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie. Omawiano projekty; 1. Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich. 2. Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. 3. Program badań przesiewowych słuchu u dzieci szkół podstawowych w gminach wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Oddziałów Regionalnych KRUS z kraju, przedstawiciele radia i TV. W podsumowaniu i dyskusji uczestniczyli; prof. Krzysztof Kochanek – IPFS Warszawa, poseł Henryk Smolarz, dyrektor OR KRUS Lublin - Teresa Królikowska, przewodniczący rady nadzorczej KRUS – Albert Dziura, marszałek – Arkadiusz Bratkowski, dr Andrzej Horoch – IMW. Podsumowanie ogólne przedstawiła dyrektor Królikowska, a o szczegóły poprosiła prof. Kochanka (Badania przesiewowe słuchu...) i dr Horocha (Program...).

Fot. 1 od lewej; prof. Krzysztof Kochanek – IPFS Warszawa, poseł Henryk Smolarz, dyrektor OR KRUS Lublin - Teresa Królikowska, przewodniczący rady nadzorczej KRUS – Albert Dziura, marszałek – Arkadiusz Bratkowski, dr Andrzej Horoch – IMW.

Przedstawiłem założenia projektu, liczbę zadeklarowanych i wykonanych badań, szkolenia pielęgniarek w tym film szkoleniowy. Przedstawiłem Projekt... jako populacyjne badanie naukowe – podlegające specjalnym regułom w tym ocenie Komisji Bioetycznej i którego wyniki będą miały wielkie znaczenie między innymi dla tworzenia map zdrowotnych kraju i organizacji opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich (temat ten podejmowali w dyskusji marszałek Bratkowski i poseł Smolarz). Podkreśliłem rolę KRUS w organizacji badań i podziękowałem pani dyrektor i personelowi KRUS, zwróciłem też uwagę na rolę Funduszu Składkowego w finansowaniu projektu. Zabrał głos marszałek Bratkowski i poseł Smolarz – obaj podkreślali rolę IMW w projekcie, ja w odpowiedzi podkreśliłem rolę szpitali „marszałkowskich” w realizacji projektu i przypomniałem rolę posła Smolarza w obronie samodzielności IMW. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Albert Dziura przedstawił finanse projektów i podkreślał iż są one jednostkowo niewielkie – wspólnie przedstawiliśmy „komercyjne” ceny badań boreliozy i USG oraz zaakcentowano „wkład własny” IMW. Ogólnie uczestnicy spotkania byli usatysfakcjonowani i zwrócili się do Pana Dziury o zapewnienie dalszego finansowania Projektu… Jest jego aprobata. W uzupełnieniu dyskusji przedstawiłem rolę FS i IMW w projekcie Telekonsultacji, co zostało podjęte przez Pana Dziurę i posła Smolarza. W podsumowaniu uczestnicy dyskusji powiedzieli wiele miłych słów o pracy Instytutu i przekazali pozdrowienia dla Dyrekcji IMW.

Andrzej Horoch