Głównej zawartości

Powrót do listy wydarzeń

W dniu 27.10.2016 z upoważnienia Pani Dyrektor Iwony Bojar uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez KRUS OR Łódź w Zduńskiej Woli. Spotkanie prowadził dyrektor KRUS OR Łódź Pan Tomasz Nowicki. Obecni byli zastępcy; Andrzej Górczyński i Tomasz Jędrzejczak, dr Anna Piotrowska reprezentowała Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Na sali byli przedstawiciele lokalnych mediów. Poddębickie Centrum Zdrowia reprezentowała Pani mgr Elżbieta Michalska. W spotkaniu uczestniczył też Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk. Znakomitą organizację spotkania zapewniał Pan Przemysław Kraska z KRUS OT Zduńska Wola.

Fot. 1 - od lewej: Andrzej Górczyński, Tomasz Jędrzejczak, Tomasz Nowicki, Anna Piotrowska, Andrzej Horoch. Fot. 8 – Jarosław Długosz, Elżbieta Michalska, Andrzej Horoch.

Podczas spotkania przedstawiono wstępne wyniki badań przesiewowych słuchu dla dzieci ze szkół podstawowych (IFPS) oraz wstępne wyniki programu przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich (IMW). Po wystąpieniach była dyskusja, której wynikiem było poparcie dla dalszego prowadzenia badań w tym regionie. Spotkanie podsumował dyrektor Tomasz Nowicki dziękując swoim współpracownikom oraz Dyrekcji Instytutu Medycyny Wsi za organizację i przeprowadzenie badań.

Andrzej Horoch

Relacja medialna ze spotkania