Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24.10.2016 r. (pismo nr BCK-Org-268/2014/16)

Podstawowe wymagania do wszczęcia postępowania habilitacyjnego w IMW (w przygotowaniu)

pdf

Dokumentacja postępowań ws. nadania stopnia doktora habilitowanego: