Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30.05.2011 r. - link do decyzji

 • Instrukcja dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - link do instrukcji - przewody wszczęte przed 30.04.2019 r.
 • Instrukcja dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora - link do instrukcji - przewody wszczęte po 01.10.2019 r.

Nadzór nad przebiegiem przewodów doktorskich w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie sprawuje Komisja Doktorska będąca komisją stałą Rady Naukowej IMW.


Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

pdf

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

pdf

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pdf

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pdf


Opłaty

Zarządzenie Dyrektora IMW Nr 7/2018 z dnia 16.02.2018 r. w sprawie odpłatności za czynności w przewodzie doktorskim


Do pobrania

Synaba


Skład Komisji Doktorskiej

 • Prof. dr hab. n. biol. Wojciech Rzeski - Przewodniczący
 • Dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Marta Andres-Mach, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Marta Lemieszek
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Łukawski
 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
 • Dr hab. n. med. Piotr Tyszko, prof. IMW
 • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW

Kontakt

dr hab. Marta Lemieszek, Sekretarz Komisji Doktorskiej IMW
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 81 71 84 513
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin