Głównej zawartości

W Bibliotece Instytutu Medycyny Wsi gromadzone są zbiory z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, takich jak: aerobiologia, choroby odzwierzęce, choroby zawodowe, ergonomia, medycyna kliniczna, medycyna rodzinna, mikrobiologia, patomorfologia, toksykologia środowiska, toksykologia kliniczna, ochrona zdrowia i zdrowie publiczne. Biblioteka IMW posiada księgozbiór liczący około 20 tysięcy druków zwartych. Aktualnie prenumerowane lub pozyskane z wymiany lub w darze są 24 tytuły czasopism polskich i 8 zagranicznych.

Podstawowym zadaniem Biblioteki IMW jest wspomaganie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu, realizowane poprzez:

  • umożliwienie użytkownikowi szybkiego dotarcia do informacji przy wykorzystaniu baz bibliograficznych,
  • przekazywanie informacji o lokalizacji dokumentów niedostępnych w bibliotece,
  • możliwie szybkie dostarczenie użytkownikowi kopii poszukiwanych materiałów, bez względu na miejsce ich przechowywania.

Biblioteka służy również całemu środowisku naukowemu: lekarzom z lubelskich klinik, uczestnikom ogólnokrajowych kursów udoskonalających, pracownikom naukowym i studentom lubelskich uczelni.

W Bibliotece IMW, podobnie jak w większości bibliotek medycznych, wykorzystywane są od kilku lat bazy danych, obejmujące swym zakresem tematykę prowadzonej przez Instytut działalności. Obecnie Biblioteka ma dostęp do bazy bibliograficznej EBSCOHOST. Baza jest częścią Projekt EIFL (Electronic Information for Libraries Direct) i jest największym światowym dostawcą informacji dla środowisk naukowych i fachowych.


Kontakt

Biblioteka
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin