Głównej zawartości

W serii wydawniczej MONOGRAFIE INSTYTUTU MEDYCYNY WSI ukazały się:

1 Ergonomia i higiena pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1994.
2 Zdrowie mieszkańców polskiej wsi (Wyniki badania reprezentacyjnego 1990). Tom pierwszy + Aneks. Praca zbiorowa pod redakcją Biruty Skrętowicz. IMW, Lublin 1994.
3 Zdrowie mieszkańców polskiej wsi. Pod redakcją Biruty Skrętowicz. IMW, Lublin 1994.
4 Promocja zdrowia w ponadpodstawowych szkołach rolniczych. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1995.
5 Palenie tytoniu a zdrowie. Pod redakcją doc. dr hab. med. Janusza Milanowskiego i dr Janusza Błędowskiego. IMW, Lublin 1995.
6 Tadeusz J. Kucharczyk. Analiza rynku i konsumpcji środków farmaceutycznych w Polsce. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995.
7 Janusz Milanowski. Wpływ pyłu organicznego na układ oddechowy. Badania doświadczalne. IMW, Lublin 1995.
8 Leszek Solecki. Charakterystyka rzeczywistej ekspozycji na hałas operatorów ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995.
9 Wypadkowość w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1996.
10 Janusz Schabowski. Wybrane zagadnienia z epidemiologii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wśród ludności wiejskiej w Polsce. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1995/96.
11 Teresa Bernadetta Kulik. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1996.
12 Promocja bezpiecznej pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1996.
13 Tadeusz J. Kucharczyk. Leksykon podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki farmaceutycznej. IMW, Lublin 1997.
14 Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dr hab. Krystyny Pomorskiej. IMW, Lublin 1997.
15 Irena Dorota Karwat. Analiza problemów medycznych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1996/97.
16 Zagrożenia biologiczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 1998.
17 Stanisław Lachowski, Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski. Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych. Raport z badań. IMW, Lublin 1998.
18 Anna Ksykiewicz-Dorota. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską pacjen­tów hospitalizowanych w eksperymencie organizacyjnym. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 1998.
19 Zagrożenia zdrowotne i wypadkowość w rolnictwie. Pod redakcją Jerzego Zagórskiego i Stanisława Lachowskiego. IMW, Lublin 1998.
20 Stanisław Tokarski. Uwarunkowania zdrowia ludności wiejskiej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (na przykładzie Regionu Środkowo-Wschodniego). IMW, Lublin 1999.
21 Tadeusz Kucharczyk. Analiza zużycia leków w Polsce w okresie przekształceń systemowych (próba ujęcia regionalnego). IMW, Lublin 1999.
22 Zagrożenia fizyczne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dra Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 1999.
23 Stanisław Lachowski. Praca dzieci wiejskich a ich rozwój fizyczny i stan zdrowia. IMW, Lublin 1999.
24 Jacek Dutkiewicz, Radosław Śpiewak, Leon Jabłoński. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych. IMW, Lublin 1999.
25 Zagrożenia zdrowia dzieci angażowanych do prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 1999.
26 Choroby pasożytnicze: glistnica włosogłówczyca toksokaroza. Maria Stroczyńska – Sikorska, Teresa Kłapeć, Elżbieta Galińska, Alicja Cholewa. IMW, Lublin 2000.
27 Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 2000.
28 Program edukacyjny dzieci w wiejskich szkołach podstawowych. Zasady udziału dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Franciszka Bujaka. IMW, Lublin 2000.
29 Jacek Dutkiewicz, Czesława Skórska, Barbara Mackiewicz, Grażyna Cholewa. Zapobieganie chorobom wywoływanym przez pyły organiczne w rolnictwie i przemyśle rolnym. IMW, Lublin 2000.
30 Ryzyko zdrowotne stosowania pestycydów - problemy teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. n. med. Sabiny Toś-Luty. IMW, Lublin 2001.
31 Obciążenie fizyczne i psychiczne pracą w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dra Franciszka Bujaka i prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego. IMW, Lublin 2001.
32 Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2002.
33 Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski, Stanisław Lachowski. Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. Raport z badań. IMW, Lublin 2002.
34 Mirosław Jerzy Jarosz. Metoda klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki na danych o usługach medycznych. Rozprawa habilitacyjna. IMW, Lublin 2002.
35 Stanisław Lachowski, Franciszek Bujak, Jerzy Zagórski, Bogusława Lachowska. Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rol­nym. Raport z badań. IMW, Lublin 2002.
36 Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Zagórskiego i prof. dra hab. Macieja Składa. IMW, Lublin 2003.
37 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie. Praca zbiorowa pod red. dr Jadwigi Jastrzębskiej. IMW, Lublin 2003.
38 Zbigniew Hupert, Jakość w opiece medycznej. Koncepcje pomiaru. IMW. Lublin, 2003.
39 Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej i Macieja Składa. IMW, Lublin 2004.
40 Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2004.
41 Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2005.
42 Chemiczne zagrożenia w rolnictwie - stan aktualny i perspektywy. Praca zbiorowa pod redakcją dr Teresy Nazimek i doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2006.
43 Zagrożenia zdrowotne pracowników rolnictwa wywołane biologicznymi czynnikami szkodliwymi oraz sposoby profilaktyki. Pod redakcją Ewy Krysińskiej – Traczyk i Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 2006.
44 Przeciwdziałanie chorobom wynikającym z obciążeń fizycznych u rolników. Pod redakcją Franciszka Bujaka. IMW, Lublin 2006.
45 Wypadki w rolnictwie - dynamika zmian w ostatniej dekadzie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Franciszka Bujaka i doc. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2007.
46 Biologiczne czynniki szkodliwe występujące w różnych grupach zawodowych. Pod redakcją Ewy Krysińskiej – Traczyk i Jacka Dutkiewicza. IMW, Lublin 2007.
47 Stres w pracy i życiu rolnika - jego skutki zdrowotne. Praca zbiorowa pod redakcją dr Franciszka Bujaka i doc. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2008.
48 Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie wiejskiej. Materiały dla nauczycieli. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego (w ramach projektu pt. Zapobieganie zagrożeniu zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym). IMW, Lublin 2008.
49 Bezpieczeństwo dzieci w zagrodzie wiejskiej. Program zajęć w wiejskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Pod redakcją Stanisława Lachowskiego i Franciszka Bujaka (w ramach projektu pt. Zapobieganie zagrożeniu zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym). IMW, Lublin 2008.
50 Franciszek Bujak. Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. IMW, Lublin 2009.
51 Źródła zagrożeń i profilaktyka zdrowotna w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Magdaleny Florek i prof. dr hab. n. med. Leszka Wdowiaka. IMW, Lublin 2009.
52 Rozpoznanie i sposoby ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Tomasza Sarana i doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2009.
53 Leszek Solecki. Ocena całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na drgania mechaniczne oddziałujące na całe ciało, w gospodarstwach rodzinnych o różnych kierunkach produkcji. IMW, Lublin 2010.
54 Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Agnieszki Buczaj, doc. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2010.
55 Stanisław Lachowski, Jerzy Zagórski. Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych. Zmiany w ostatnim dziesięcioleciu. Raport z badań. IMW, Lublin 2010.
56 Zagrożenia czynnikami biologicznymi w rolnictwie - dotychczasowe i nowe problemy. Praca zbiorowa pod redakcją dr Nimfy Stojek, prof. dra hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2011.
57 Czynnik ludzki a bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją dr Stanisława Lachowskiego i prof. nzw. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2012.
58 Praktyczne problemy związane z ochrona pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa pod redakcją prof. nzw. dr hab. Leszka Soleckiego. IMW, Lublin 2013.