Głównej zawartości

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych IMW im. Witolda Chodźki w Lublinie rozpoczęła diagnozowanie i leczenie pacjentów z dniem 01 września 2021 roku. Klinika jest przygotowana do leczenia pacjentów z różnymi chorobami zakaźnymi, także z zakażeniem SARS-CoV-2 z uwagi na możliwość izolowania pacjentów wysoce zakaźnych.

Ze względu na profil Instytutu, doświadczenie lekarzy specjalistów oraz współpracę z wysokospecjalistycznym laboratorium, specjalizujemy się w chorobach zakaźnych odzwierzęcych, w tym odkleszczowych. Zapewniamy wszystkie niezbędne konsultacje, w tym neurologiczne, psychologiczne oraz edukacje pacjentów.

Klinika planuje podjęcie współpracy z KRUS-em, WOMP-em oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Klinika jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.


Pracownicy

 • Kierownik: Dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych
 • Zastępca Kierownika: Dr n. med. Grażyna Semczuk
 • Asystenci: Dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska
 • Pielęgniarka koordynująca: Mgr Kamilla Chodurska

Kontakt

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

 • Sekretariat Kliniki 81 718-44-21
 • Gabinet Lekarski: 81 718-44-29
 • Gabinet Lekarza dyżurnego: 81-718-44-28
 • Kierownik Kliniki: 81-718-44-30
 • Zastępca Kierownika Kliniki: 81-718-44-27
 • Pielęgniarka koordynująca: 81-718-44-20
 • Dyżurka pielęgniarek: 81-718-44-26