Głównej zawartości

Przychodnia Specjalistyczna i Chorób Zawodowych Wsi prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną, konsultacyjną, orzeczniczą i metodyczno-dydaktyczną na rzecz ludności województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem ludności wiejskiej.

Przychodnia świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie różnych schorzeń.

W strukturze IMW funkcjonują następujące pracownie diagnostyczne: Densytometrii, Radiologii, Elektroencefalografii (EEG), Echokardiografii i EKG.

Wykonywane są biopsje cienkoigłowe BACC (tarczyca, gruczoł piersiowy) oraz pobierane są wycinki do badań histopatologicznych w specjalistycznych poradniach zabiegowych.

W Przychodni IMW można uzyskać poradę w zakresie chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera), chirurgiczno-bariatryczną oraz stopy cukrzycowej pacjentów diabetologicznych.

IMW posiada Pracownię Badań Klinicznych, gdzie prowadzone są badania z zakresu gastrologii, diabetologii oraz chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera).

Pracownicy Przychodni oraz Kliniki IMW biorą czynny udział w akcjach profilaktycznych organizowanych przez Przychodnię na rzecz pacjentów województwa lubelskiego.


Zapisy na tomografię komputerową (KT) i rezonans magnetyczny (MRI)

Luxmed Diagnostyka - tel. 22 880 90 80


Pracownicy:

 • Kierownik Przychodni - dr n. med. Grzegorz Szcześniak - tel 81 718 45 02 we wtorki, czwartki i piątki
 • Koordynator rejestracji - Edyta Duluk
 • Koordynator podstawowej opieki zdrowotnej - mgr Monika Czerniak
 • Koordynator pracowni endoskopowej - Małgorzata Królikowska
 • Rejestratorki: Duluk Edyta, mgr Dobrowolska Maria, mgr Dynarek Aleksandra, Jaworska Renata, mgr Wróbel Jolanta, Zygan Aneta
 • Pielęgniarki: mgr Czerniak Monika, mgr Kępa Dominika, mgr Łasek Katarzyna, Słabuszewska Beata, mgr Urszula Szczygieł
 • Gabinet Stopy Cukrzycowej: Małgorzata Kazana
 • Gabinet Edukacji Diabetologicznej: mgr Anna Wiącek

Lekarze:

 • dr n. med. Zdzisław Brzeski
 • lek. Roman Chwedorowicz
 • lek. Jacek Cygan
 • dr hab. n. med. Rafał Filip
 • dr n. med. Hanna Fota-Markowska
 • lek. Robert Główka
 • dr n. med. Magdalena Godek
 • dr n. med. Małgorzata Jankiewicz
 • dr n. o zdr. Agnieszka Janowska
 • dr n. med. Justyna Jaworska
 • lek. Monika Jaworska
 • dr n. med. Tomasz Jaworski
 • lek. Andrzej Karski
 • dr n. med. Weronika Kaźmierak
 • dr n. med. Jolanta Kowalczyk-Bołtuć
 • lek. Małgorzata Kowalska
 • lek. Patrycja Kozak-Nurczyk
 • dr n. med. Andrzej Kurylcio
 • lek. Hanna Ligaj
 • lek. Piotr Maksymiuk
 • dr n. med. Piotr Paprzycki
 • dr n. med. Robert Piekarski
 • dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska
 • dr n. med. Grażyna Semczuk
 • lek. Agnieszka Siemionow-Dziemidok
 • lek. Łukasz Siudak
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski
 • lek. Anna Szcześniak
 • dr n. med. Grzegorz Szcześniak
 • dr n. med. Janusz Ślepko
 • dr n. med. Anna Tochman-Gawda
 • lek. Joanna Winkler
 • dr n. med. Ewa Wlizło-Dyś
 • dr n. med. Daria Gorczyca-Siudak
 • lek. med. Izabela Ławnicka
 • lek. med. Tobiasz Kardas
 • lek. med. Beata Wielgus
 • dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko

Kontakt:

Przychodnia Specjalistyczna
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
Rejestracja Przychodni – telefon: 81 465 25 05