Głównej zawartości

Przychodnia IMW świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, usługi komercyjne oraz działania profilaktyczne w zakresie wielu schorzeń.

W strukturze IMW funkcjonują pracownie diagnostyczne: densytometryczna, echokardiograficzna (ECHO) i elektroencefalograficzna (EEG).

Lekarze Poradni mogą kierować pacjentów na badania obrazowe (rtg, USG, USG Doppler) w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia (w tym w znieczuleniu ogólnym)) w ramach Zakładu Endoskopii i badania czynnościowe (próba wysiłkowa, Holter EKG i RR, spirometria) w ramach Zakładu Badań Czynnościowych IMW.

W ramach Przychodni wykonywane są badania EKG i ECHO (USG serca), EEG (elektroencefalograficzne), biopsje cienkoigłowe BACC (tarczyca, gruczoł piersiowy).

W ramach Poradni Diabetologicznej IMW funkcjonuje Gabinet Stopy Cukrzycowej (renomowany ośrodek, jeden z pierwszych 4 w Polsce!), Gabinet Edukacji Diabetologicznej i Ośrodek Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi.

Pracownicy Przychodni oraz Klinik IMW biorą czynny udział w akcjach profilaktycznych organizowanych na rzecz pacjentów województwa lubelskiego. Obecnie w Przychodni IMW realizowana jest szeroko zakrojona akcja szczepień przeciw covid-19 i grypie.

Zasady rejestracji pacjentów


Pracownicy:

  • Kierownik Przychodni: dr n. med. Grzegorz Szcześniak
  • Koordynator rejestracji: Edyta Duluk
  • Koordynator podstawowej opieki zdrowotnej: mgr Monika Czerniak
  • Koordynator pracowni endoskopowej: mgr Małgorzata Królikowska
  • Koordynator Ośrodka Leczenia Pompami Insulinowymi: dr n. med. Justyna Jaworska
  • Rejestratorki: Edyta Duluk, mgr Aleksandra Dynarek, Renata Jaworska, mgr Jolanta Wróbel, mgr Magdalena Mikołajczak, Aneta Zygan
  • Pielęgniarki: mgr Monika Czerniak, mgr Dominika Kępa, mgr Katarzyna Łasek, Beata Słabuszewska, mgr Urszula Szczygieł
  • Gabinet Stopy Cukrzycowej: Małgorzata Kazana
  • Gabinet Edukacji Diabetologicznej: mgr Anna Wiącek, Anna Meksuła