Głównej zawartości

Ośrodek Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród ludności regionu lubelskiego na różne formy rehabilitacji. Atutem Ośrodka Rehabilitacji IMW jest profesjonalna i życzliwa kadra oraz w pełni wyposażone gabinety, sale gimnastyczne oraz dział hydroterapii. Świadczenia rehabilitacyjne finansowane są przez NFZ.

W naszej placówce:

  • leczymy pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (urazy, zespoły bólowe kręgosłupa, zwyrodnienia, problemy reumatoidalne), stany pooperacyjne;
  • usprawniamy pacjentów neurologicznych (np. po urazach ośrodkowego układu nerwowego i udarach mózgu);
  • pomagamy osobom  wymagających leczenia usprawniającego w innych schorzeniach np. cukrzycy, hemofilii, otyłości.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej stanowi formę pomocy pacjentom, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego w warunkach stacjonarnych. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni w ciągu roku przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel) średnio po 5 zabiegów dziennie. Dzień wizyty u lekarza prowadzącego jest dniem rozpoczęcia rehabilitacji. Podstawą przyjęcia pacjenta do leczenia w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Poradnia Rehabilitacyjna

Wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty zarejestrowanej na podstawie skierowania do poradni rehabilitacyjnej.