Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje w Partnerstwie z Narodowym Funduszem Zdrowia (Lider) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość Projektu 14 096 965,96 zł

w tym dofinansowanie ze środków europejskich 13 292 029,20 zł

Głównym celem projektu jest wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej.

Opracowane i wdrożone standardy pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta.


Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 400