Głównej zawartości

Rada Naukowa - Komisja ds. Nauki

Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski


Członkowie Komisji:

  • Dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, prof. IMW
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki
  • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla