Głównej zawartości

Rada Naukowa - Komisja ds. Nauki

Przewodniczący Komisji: Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski


Członkowie Komisji:

  • Prof. dr hab. n. biol. Marcin Kruszewski – Przewodniczący
  • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW
  • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW
  • Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW