Głównej zawartości

Kancelaria IMW wchodzi w skład pionu z-cy dyrektora ds. administracyjno-społecznych. Jej działalność polega na kompleksowej obsłudze Instytutu w zakresie obiegu korespondencji, a zwłaszcza przyjmowania przesyłek, wysyłania przesyłek oraz dystrybucji korespondencji na terenie Instytutu.


Pracownicy

  • Bożena Kołodziejczyk
  • Wiesława Lisowska
  • Maria Zgierska

Kontakt

Kancelaria
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 400