Głównej zawartości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki realizuje projekt:

Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2022 r.

Wartość projektu: 1 036 203,51 PLN

Dofinansowanie: 932 583,16 PLN Wkład UE: 880 772,98 PLN


Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi oraz wzrost skuteczności wykrywania zachorowań na boreliozę z Lyme wśród 2900 mieszkańców województwa lubelskiego poprzez:

  1. działania edukacyjne z zakresu chorób przenoszonych przez kleszcze (w szczególności boreliozy);
  2. wykonanie bezpłatnych badań w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie przeciwciał IgM i IgG u 2900 uczestników projektu;
  3. wykonanie bezpłatnych badań w kierunku boreliozy metodą Western blot (IgM i IgG) u 580 uczestników z pozytywnym lub wątpliwym wynikiem testu ELISA w kierunku boreliozy;
  4. udzielenie bezpłatnych konsultacji lekarskich, w tym również przez specjalistę chorób zakaźnych.

Przewidywane efekty realizacji projektu:

  1. zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w obszarze chorób przenoszonych przez kleszcze i profilaktyki przeciwkleszczowej wśród uczestników projektu;
  2. zwiększenie poziomu wykrywalności przypadków boreliozy wśród mieszkańców woj. lubelskiego;
  3. podjęcie leczenia u osób z rozpoznaną boreliozą będzie miało istotny wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej*, w szczególności do grup podwyższonego ryzyka, tj. rolników, leśników i myśliwych, którzy są narażeni na pokłucie przez kleszcze lub podejrzewają u siebie zachorowanie na boreliozę z Lyme.

*„Osoba w wieku aktywności zawodowej” – to aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem).

U osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wykonane bezpłatne badania w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasach przeciwciał IgM i IgG. Wyniki badań zostaną skonsultowane z lekarzem. W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego uczestnicy projektu zostaną skierowani na badania w kierunku boreliozy metodą Western blot (IgM i IgG). Wyniki badań zostaną skonsultowane przez specjalistę chorób zakaźnych.


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Świadczenia dla uczestników (konsultacje lekarskie, pobranie krwi do badań) będą dostępne w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki mieszczącym się w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2. Świadczenia będą dostępne w Przychodni Specjalistycznej i Chorób Zawodowych Wsi IMW.


Ruszył nabór do Projektu.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Projekcie należy wypełnić tylko Kartę zgłoszeniową – Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo, papierowo oraz osobiście w Biurze Projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostaną proszone o podanie danych osobowych i kontaktowych.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

pdf

Karta zgłoszeniowa (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

word

Ankieta kwalifikacyjna (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

word

Formularz danych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

word

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz zgoda na wykonanie badań (Załącznik nr 4 do Regulaminu)

word

Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu)

word

Skala ewaluacyjna I (Załącznik nr 6 do Regulaminu)

word

Skala ewaluacyjna II (Załącznik nr 7 do Regulaminu)

word

Ankieta satysfakcji (Załącznik nr 8 do Regulaminu)

word


Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Informacje w sprawie rekrutacji i udziału w Projekcie:

dr n. med. Violetta Zając, tel. 81 718 45 73

mgr Dorota Skraińska, tel. 81 718 45 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.