Głównej zawartości

Zapraszamy do korzystania z konsultacji z ekspertem w dziedzinach objętych programami szkoleń

Bartosz Pędziński - absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskał doktorat w naukach o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, informatyzacji oraz systemów ISO i akredytacji w ochronie zdrowia.

Bartosz Pędziński

Aktualnie jest zastępcą dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży oraz adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest współautorem modelu kompleksowej opieki zdrowotnej opartej o technologię IT wdrożonego w Łomżyńskim Centrum Medycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw. W latach 2008 - 2010 był konsultantem ds. grypy w European Center for Disease Control and Prevention w Sztokholmie. Od początku pracy zawodowej stara się łączyć praktykę przedsiębiorczości z teorią akademicką w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji oraz e-zdrowia. Autor szeregu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz artykułów w piśmiennictwie branżowym takich jak Menedżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Nowe technologie IT w ochronie zdrowi. Naukowo i w praktyce zajmuje się organizacją i zarządzaniem w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, programami profilaktycznymi, wdrażaniem i realizacją programów finansowanych ze środków UE, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, ochroną danych osobowych i informatyzacją podmiotów leczniczych.

Konsultacji mailowych i telefonicznych Pan Bartosz Pędziński udziela w okresie od 24.08.2017 r. do 28.02.2018 r. w każdy piątek od godz. 8:00 do godz. 13:00