Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych


Nadrzędnym celem jaki przyświeca realizacji projektu jest zapewnienie pacjentom leczonym w Klinice Chorób Wewnętrznych i pracowniach diagnostyczno-terapeutycznych IMW poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnego z aktualnie obowiązującymi standardami diagnostyczno-terapeutycznymi.

Głównym efektem realizacji projektu będzie m.in.:

  • wyremontowanie wszystkich pomieszczeń w: Klinice Chorób Wewnętrznych, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Badań Czynnościowych i Pracowni Densytometrii,
  • wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego i wyposażenia w tym m.in.: aparatu stacjonarnego RTG cyfrowego z wyposażeniem, aparatu przyłóżkowego USG/Doppler, systemu do długotrwałego ambulatoryjnego monitorowania EKG Holter, aparatu do densytometrii, łóżek szpitalnych,
  • wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) poprzez zakup zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze sprzętem komputerowym,
  • poprawa efektywności wykorzystania łóżek szpitalnych w Klinice,
  • poprawa jakości i dokładności badań diagnostycznych.

Okres realizacji projektu: 31.01.2018 r. – 31.03.2019 r.
Okres kwalifikowalności wydatków: 01.01.2014 r. – 31.03.2019 r.
Wartość projektu: 5 316 259,87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 5 297 652,96 PLN

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 17 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

  • specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  • elektronicznego system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.


Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
tel. 81 71 84 400