Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2.

Wartość projektu: 1 683 120,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 418 533,53 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 31.08.2022 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 600 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.


Przejdź do platformy szkoleniowej: kompetencje2.imw.lublin.pl


W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 40 szkoleń z zakresu:

1. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia.

2. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia.

3. Kompetencje zarządcze pracowników systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansowego, operacyjnego, zarządzania personelem oraz map potrzeb zdrowotnych.

4. Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi – podstawy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić tylko plik Formularz rekrutacyjny - składający się z Formularza rekrutacyjnego i Oświadczenia o spełnianiu kryterium grupy docelowej.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

pdf

Harmonogram szkoleń 2022

word

Harmonogram szkoleń 2021

word

Harmonogram szkoleń czerwiec-październik 2020

word

Harmonogram szkoleń 2019-2020

word

Tematyka szkoleń

pdf

Formularz rekrutacyjny

word

Umowa uczestnictwa

word

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

word

Oświadczenie uczestnika projektu

word

Formularz danych do celów sprawozdawczości

word


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Procedura zwrotu kosztów dojazdu

pdf

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów

pdf

Oświadczenie o odbyciu podróży samochodem prywatnym

pdf

Oświadczenie przewoźnika

pdf


Zapraszamy do korzystania z konsultacji z ekspertem w dziedzinach objętych programami szkoleń projektu "Kompetencje w ochronie zdrowia"

Bartosz Pędziński - absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uzyskał doktorat w naukach o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, specjalista zdrowia publicznego, ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania, informatyzacji oraz systemów ISO i akredytacji w ochronie zdrowia.

Aktualnie jest zastępcą dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży oraz adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 2008-2010 był konsultantem ds. grypy w European Center for Disease Control and Prevention w Sztokholmie. Od początku pracy zawodowej stara się łączyć praktykę przedsiębiorczości z teorią akademicką w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji oraz e-zdrowia. Autor szeregu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz artykułów w piśmiennictwie branżowym takich jak: Menedżer Zdrowia, Rynek Zdrowia, Nowe technologie IT w ochronie zdrowa. Autor siedmiu wniosków o dofinansowanie, a następnie kierownik lub koordynator projektów inwestycyjnych i usługowych finansowanych ze środków UE w zakresie opieki koordynowanej, deinstytucjonalizacji oraz programów profilaktycznych. Naukowo i w praktyce specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, programami profilaktycznymi, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, systemami jakości, ochroną danych osobowych i informatyzacją podmiotów leczniczych.

Ekspert udziela konsultacji e-mailowych i telefonicznych.


Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 480, 502 661 851

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.