Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Komunikat Kierownika Studiów Doktoranckich z dnia 1.10.2020 r.

pdf

Harmonogram zajęć 2020-2021 (VI semestr)

pdf

Harmonogram zajęć 2020-2021 (V semestr)

pdf

Harmonogram zajęć 2019-2020 (IV semestr - czerwiec 2020)

pdf

Harmonogram zajęć 2019-2020 (IV semestr)

pdf

Harmonogram zajęć 2019-2020 (III semestr)

pdf

Harmonogram zajęć 2018-2019 (II semestr)

pdf

Harmonogram zajęć 2018-2019 (I semestr)

pdf


PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Plan zajęć dydaktycznych na IV roku studiów doktoranckich

pdf

Plan zajęć dydaktycznych na III roku studiów doktoranckich

pdf

Zarządzenie Dyrektora IMW nr 23/2020 z dnia 26 maja 2020 r. dotyczące zmian w terminach Studiów Doktoranckich

pdf

Plan zajęć dydaktycznych na II roku studiów doktoranckich

pdf

Plan zajęć dydaktycznych na I roku studiów doktoranckich

pdf


WYNIKI NABORU

Wyniki procesu rekrutacji

pdf


Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2.

Wartość projektu: 1 976 400,00 zł Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 665 709,92 zł.


Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, przez zaprogramowanie i przeprowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu, z ukierunkowaniem na interdyscyplinarne zagadnienia oddziaływania czynników środowiskowych na zdrowie.

W ramach projektu zaplanowano:

  • przeprowadzenie czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich, zapewniających możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowej w szeroko rozumianym zakresie nauk o zdrowiu,
  • program dydaktyczny ukazujący mechanizmy i skutki oddziaływania różnorodnych czynników środowiskowych na zdrowie oraz zasady interdyscyplinarnej metodologii badania zjawisk w tym zakresie,
  • opiekę naukową nad doktorantem, w tym promotorów, kopromotorów lub promotorów pomocniczych,
  • wizyty studyjne doktorantów m.in. w ośrodkach badawczych, w instytucjach sektora publicznego, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach,
  • udział doktorantów w konferencjach,
  • możliwość pokrycia kosztów badań naukowych i ich publikacji,
  • stypendia motywacyjne dla doktorantów.

Ogłoszenie o naborze

pdf

Regulamin projektu "Interdyscyplinarne studia doktoranckie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
- Środowisko i Zdrowie"

pdf

Załącznik nr 1 - REGULAMIN

pdf

Załącznik nr 2 - Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

pdf

Załącznik nr 3 - Formularz rekrutacyjny

pdf

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

pdf

Załącznik nr 5 - Program Studiów Doktoranckich – Środowisko i Zdrowie

pdf

Załącznik nr 6 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO DLA DOKTORANTA/DOKTORANTKI

pdf

Wzór oświadczenia kierownika zakładu

pdf

Wzór oświadczenia opiekuna naukowego

pdf

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 


 

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
tel. 718 44 80, 718 45 30, 718 44 81