Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.2.

Wartość projektu: 1 976 400,00 zł Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 665 709,92 zł.


Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, przez zaprogramowanie i przeprowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu, z ukierunkowaniem na interdyscyplinarne zagadnienia oddziaływania czynników środowiskowych na zdrowie.

W ramach projektu zaplanowano:

  • przeprowadzenie czteroletnich studiów doktoranckich, zapewniających możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy naukowej w szerokorozumianym zakresie nauk o zdrowiu,
  • program dydaktyczny ukazujący mechanizmy i skutki oddziaływania różnorodnych czynników środowiskowych na zdrowie oraz zasady interdyscyplinarnej metodologii badania zjawisk w tym zakresie,
  • opiekę naukową nad doktorantem, w tym promotorów, kopromotorów lub promotorów pomocniczych,
  • wizyty studyjne doktorantów m.in. w ośrodkach badawczych, w instytucjach sektora publicznego, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach,
  • udział doktorantów w konferencjach,
  • możliwość pokrycia kosztów badań naukowych i ich publikacji,
  • stypendia motywacyjne dla doktorantów.

Program studiów doktoranckich

pdf

Warunki i tryb rekrutacji

pdf

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rozpoczęcie procesu rekrutacji planowane jest na wrzesień 2018 r.


Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
tel. 718 44 80, 718 45 30, 718 44 81