Głównej zawartości

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z następujących tematów:

  1. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia.
  2. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
  3. Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych.
  4. Zasady współpracy podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  5. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia.

Organizujemy szkolenia zamknięte dla 20-osobowyh zorganizowanych grup. Termin szkolenia do uzgodnienia.

W ramach szkolenia każdy uczestnik ma zapewnione:

  • 8 godzin dydaktycznych szkolenia w wybranym temacie,
  • przerwę kawową,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kadrę dydaktyczną i administracyjną szkolenia będą stanowiły osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne w organizacji szkoleń, prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Koszt szkolenia: 6 000 zł brutto/grupa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Organizacyjno-Projektowym IMW:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 480, 81 71 84 530