Głównej zawartości

Dział Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy obowiązkowe przed specjalizacją z "Chorób Wewnętrznych" i przed specjalizacją ze "Zdrowia Publicznego" finansowane przez CMKP w Warszawie oraz kursy doskonalące dla lekarzy, których koszty zajęć ponoszą uczestnicy szkoleń.

Uzupełnieniem kursów doskonalących z dyscyplin klinicznych są szkolenia dla lekarzy, którzy chcą uzyskać określone uprawnienia orzecznicze w zakresie badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców, oraz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Szkolenia prowadzone przez Instytut Medycyny Wsi przeznaczone są przede wszystkim dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) którzy chcą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu specjalizacji oraz dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, pediatrii i innych dziedzinach.

Wszyscy uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenia i odpowiednia liczbę punktów edukacyjnych.

Zajęcia na kursach prowadzone są w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2.

Imienne czytelnie zgłoszenia (drukowanymi literami) z dokładnym adresem zamieszkania na wybrane kursy doskonalące prosimy kierować na adres:

Dział Kształcenia Podyplomowego
Instytut Medycyny Wsi ,
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Na kursy obowiązkowe finansowane przez CMKP w Warszawie zgłoszenia należy kierować na formularzach obowiązkowych do:

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Studium Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa

Pobierz wymagany formularz zgłoszenia na kurs organizowany przez IMW przy współpracy z CMKP

Pobierz Doc

Jednocześnie informujemy o tym czy kursy się odbędą - decyduje liczba zgłoszeń na dany kurs.

Pobierz wymagane formularze zgłoszeń.

Formularze nie dotyczą kursów finansowanych przez CMKP

Pobierz Doc Pobierz PDF

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 481