Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font
  • wykrywanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.
  • wykrywanie bakterii Salmonella

Próbka do badań – ok. 1 kg

Cena za 1 badanie – 500 zł brutto