Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    • Contrast
    • Layout
    • Font
  • wykrywanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.
  • wykrywanie bakterii Salmonella

Badania te są prowadzone w oparciu o:

  • "Wytyczne metodyczne do oceny sanitarnej ścieków przeznaczonych do przyrodniczego i rolniczego wykorzystania”, IMW Lublin 1993

Próbka osadu przeznaczona do badań – ok. 1 kg lub 1 litr

Próbka ścieku – ok. 1 litr

Cena za 1 badanie – 500 zł brutto