Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 • wykrywanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.
 • wykrywanie bakterii Salmonella
 • wykrywanie bakterii Clostridium perfringens
 • oznaczanie ogólnej liczby bakterii
 • oznaczanie bakterii ogólnej i fekalnej grupy coli

Badania te są prowadzone w oparciu o:

 • "Wytyczne metodyczne bakteriologiczno-parazytologiczne do oceny sanitarnej gleby", IMW Lublin 1995
 • Polska Norma PN-Z-19000-4/2001. Jakość gleby. Ocena stany sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych: Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura.
 • Polska Norma PN-Z-19000-1/2001. Jakość gleby. Ocena stany sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.

Próbka gleby do badań – ok. 1 kg

Cena za 1 badanie – 1000 zł brutto